Výroba DPS fotocestou

Tato metoda je ze všech nejpřesnější a navíc vypadá velice profesionálně, z toho plyne že je nejnáročnější jak na finance tak na čas a úsilí strávené touto výrobou. Nenechte se však odradit, za vydané úsilí budete sladce odměněni výsledkem.

Nejprve si vyrobíme šablonu pro osvícení DPS. Možností je mnoho, nejčastěji se však používají jen dvě. Vytiskneme klišé na průsvitný papír, a poté jej ještě více zprůsvitníme, například sprejem pluscar 21 nebo tisk na průhlednou fólii. Tisk na papír se mi nikdy neosvědčil a proto si popíšeme tisk na fólii. Tisk je nejlepší opět laserovou tiskárnou na fólii do laserových tiskáren. Já si nejdříve vytisknu cesty na obyčejný papír, abych zjistil zda mi vyhovuje rozměr, tlouštka čar, rozmístění součástek atd... Poté vytisknu na nejvyšší kvalitu cesty na fólii. Po čase se ukázalo že světlo z výbojky částečně pronikne i přes toner, a cesta je poté poškozená či úplně na některých místech přerušená. Tento defekt jsem vyřešil velice jednoduše, a to tak že si vytisknu klišé hned na dvě fólie a překryji je přes sebe. Nyní jsou všechny cesty perfektní a bez jakéhokoliv defektu. Aby se při manipulaci fólie nepohly a nevznikl dvojitý obraz, přilepím je obě lepící páskou na skleněnou tabuli. Po osvícení se fólie dají umýt acetonem a opakovaně použít.

Skleněná tabule s vytisknutým klišé na fólii.

Teď si připravíme DPS. DPS jde buď rovnou koupit se světlocitlivou vrstvou v obchodě, nebo si koupíme obyčejnou desku a tu postříkáme sprejem positiv 20. Tento sprej nám utvoří na desce světlocitlivou vrstvu. Po nastříkáni se vrstva jeví velice nevzhledně a proto by jsme ji mohli chtít opravit. Následným postřikem by jsme desku zničili, protože druhá vrstva by se nespojila s první. Takto zničenou desku by jsme mohli maximálně očistit lihem a začít stříkat znovu. Když chvíli počkáme, vrstva se vyhladí a slije v celistvou plochu. Vrstva uschne při teplotě 20 °C asi za 24 hodin, nebo při teplotě 70 °C za 30 min. Po této době se dá již s deskou pracovat. Od okamžiku nastříkání již pracujeme s fotocitlivým materiálem. Na běžné světlo sice vrstva není příliš citlivá, přesto se ale vyvarujeme přímému světlu, a pokud potřebujeme desku uchovat delší dobu, musí to být ve tmě. Před stříkáním desku očistíme od prachu aby nám nevznikly malé kolečka kolem smítek. Prach je nabit statickým nábojem a odpuzuje sprej proto stříkame v bezprašném prostředí.

Sprej na výrobu fotocitlivé vrstvy.

Deska postříkaná sprejem.

Deska postříkaná sprejem po 10 minutách.

Deska postříkaná sprejem a upečená na 70 °C po dobu 30 minut.

Nyní přistoupíme k osvícení. Fotocitlivou desku nyní přitiskneme na připravenou skleněnou tabuli s nalepenými fóliemi. Skleněná tabule má kolem svého obvodu přilepenou lepící pásku aby nedošlo k pořezání mě samotného nebo čehokoliv v okolí (viz první foto).

Jako zdroj světla nám poslouží cokoliv co dodává dostatečné množství UV záření. To jsou různá horská sluníčka, několik UV zářivek vedle sebe nebo rtuťová výbojka. Já používám rtuťovou výbojku Philips HPL-N 125W. Je to běžná výbojka, jaká se používá v pouličním osvětlení. Do série s výbojkou musí být zapojena odpovídající tlumivka 125W. Tato Výbojka je v ochranné atmosféře a celá je dána do skleněné kopule takže při pohledu na ni vypadá jako obyčejná trochu větší žárovka. Kopule je z vnitřní strany pokryta bílým práškem. Tento prášek se snaží světlo převést na denní a tak pohlcuje veliké množství UV záření. Proto kopuli rozbijeme a necháme si jen výbojku která dodává veliké množství UV záření. Kopuli obalíme do hadru a vložíme do svěráku, pomalým přitahováním kopule pukne. Já jsem výbojku upustil na zem a tak se mi kopule sama rozprskla, na zemi zbyla jen samotná výbojka trochu bílého prášku a plno střepů. Tento postup nedoporučuji, výbojka by se mohla poškodit.

Výbojka v ochranné kopuli.

Rtuťová výbojka připravená pro expozici.

Tlumivka pro výbojku.

Asi 5 minut před vlastní expozicí zapneme výbojku, aby se stihla naplno rozsvítit. Po rozsvícení skleněnou tabuli s fólií a DPS umístíme pod osvětlovací těleso. Doba expozice je asi 6 minut ze vzdálenosti výbojky od DPS asi 30 cm. Že byla deska osvícena poznáme podle žlutozeleného nádechu osvícených ploch.

Osvícenou desku ponoříme do vývojky je to 1,5% roztok hydroxidu sodného. Osvícená vrstva se ve vývojce rozpustí, a zůstanou jen neosvícené cesty. Tento proces trvá cca 30-60 sekund, a je u něj nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože pracujeme s louhem a při potřísnění kůže ji ihned opláchneme vodou.

Vyvolanou desku odleptáme v kyselině a odvrtáme (viz článek výroba DPS kreslením).

Odleptaná a vyvrtaná deska připravená k osazení.

Fotovrstvu z cest odstraníme lihem a natřeme desku ochranným lakem, nyní je deska připravena k použití.

A tradáááááááá je hotovo.

Created by Mipi :)